Rebranding Bánoveckej mliekarne: pokračovanie príbehu

12. októbra 2021 BrandBuilding RebrandOning


Epizóda 2 – začiatok komunikácie


„Tak ako ľudskú múdrosť a zručnosť nachádzame v remeslách, je obsiahnutá aj v básňach, v románoch, rozprávkach, v krásnych príbehoch, ktoré sú obrazom nášho sveta. Šťastím pre nás je, že túto múdrosť a krásu môžeme objavovať v knihách.“

V prvom príspevku k Rebrandingu Bánoveckej mliekarne som písal, ako sme si na začiatku projektu spolu s predstavenstvom a marketingom Milsy a.s. dali „hĺbokovú exkurziu“ do histórie firmy, mesta Bánoviec, ale aj Bánoveckej kotliny ako takej a našli sme veľmi zaujímavé fakty a historické odkazy, ktoré boli pre nás inšpiráciou pri tvorbe novej Identity značky Bánovecké mliekarne. 


Inšpiráciou pri tvorbe dizajnu:


ale aj pri hľadaní témy, s ktorou by sa chcela značka dlhodobo zaoberať a priniesť tak okrem zviditelnenia rebrandovanej značky aj niečo prospešné pre spoločnosť. Prečo? Pretože tak sme sa zhodli, že by mala moderná značka pôsobiť a súčasne je to v súlade s identitou značky a našou dlhodobou stratégiou.


Na jednom z prvých meetingov s predstavenstvom a marketingom firmy, ktorý som nenaplánoval na prekvapenie niektorých do zasadačky, ale na Uhrovecký hrad, dominantu kotliny, sme sa stretli s človekom, ktorý sa roky venuje jeho reštaurovaniu.


Okrem krásneho výhľadu na kotlinu, sme sa dozvedeli kopec nových zaujímavých informácií z dávnej histórie…
Napríklad o tom ako do týchto končín v roku 1547 prišiel veľmož Francisco Zay, hovoriaci v tých časoch 7. jazykmi, o jeho panovaní, o tom ako položil základy rozsiahlej knižnice na Uhroveckom hrade a ako jeho potomkovia stáročia ovplyvňovali kultúrne aj hospodárske dianie v kotline, podporovali Ľudovíta Štúra…


Inšpirácia a téma pre značku bola na svete a koncom septembra sme do komunikácie vypustili projektík, ktorý sme nazvali Bánovecká knižnica. Oslovili sme talentovanú poetku, moderátorku, niekoľko známych tvárí, ktorí majú blízko k literatúre (hercov, spisovateľov, aj spevákov) a spolu so šikovnou, nielen produkčnou partiou, sme sa na inšpiratívnom, históriou dýchajúcom mieste, pustili do debát, nahrávaní podcastov, videí…


Prevažne veselo, náučne, ale rozhodne nie poučne…. skrátka, tak aby zachutilo
Nakoniec, ochutnajte s nami:

A príbeh pokračuje ďalej… a mňa teší, že téma sa zapáčila externe aj interne. A čo je dôležité, pretože nehráme súťaž krásy ani ničoho podobného, tržby rastú a záujem od zákazníkov sa dvíha.


Je mi cťou a potešením byť pri tom,
Branislav Burák, Brand&Business Builder, BrandOn s.r.o
www.brandon.sk