Jedinečné značky = dlhodobá hodnota firmy

Čo pre firmu znamená správne nastavená stratégia značiek …

Hodnotné a strategicky správne nastavené značky prinášajú dlhodobý úžitok ich verným spotrebiteľom a samozrejme aj vlastníkom. Značka je pre jej vlastníka dlhodobá hodnota, ktorá cielene odlišuje firmu od konkurencie a buduje lojálny vzťah s jej spotrebiteľom. Buduje relevantnosť a trvácnosť firmy v konkurenčnom prostredí. Pre spotrebiteľa je značka zárukou kvality a záujmu o jeho potreby zo strany firmy, respektíve značky.
Brand On…, pre Váš dlhodobý profit.

Naše služby pre tvorbu Vašich dlhodobých hodnôt

- nastavenie dlhodobých cieľov, Misie, Vízie, Hodnôt firmy, hľadanie nových, na mieru šitých príležitostí,… s dôrazom na dlhodobý profit
- analýza tržného prostredia, segmentov v ktorých firma pôsobí, alebo chce pôsobiť, analýza konkurencie a vonkajších vplyvov
- definícia kľúčových segmentov v ktorých firma chce a má predpoklady úspešne pôsobiť
- vypracovanie stratégií jednotlivých segmentov a definícia značiek ako svojich hráčov v týchto vybraných segmentoch
- o nastavenie spolupráce marketingového oddelenia s ostatnými oddeleniami v rámci firmy- pochopenie spoločného cieľa (spokojný a lojálny zákazník = dlhodobý profit firmy)
    správne nastavené a pochopené vzťahy medzi úzko kooperujúcimi oddeleniami
    vo firme sú kľúčovým predpokladom k vysokému výkonu firmy ako celku

- nastavenie vzťahov medzi klientom (mkt) a externými agentúrami (presný a včasný briefing, využívanie synergií pre klienta - nastavením vzájomnej komunikácie a spolupráce externých agentúr)
- zaškolenie marketingových pracovníkov (teamov) vo vnútri firmy – nastavenieichpracovnej náplne a priorít
- školenia /koučing brand managementu – zaškolenie marketingových pracovníkov v práci so značkou a produktami, ako správne postaviť identitu značky, produktové portfólio, komunikačnú stratégiu,...
- konzultácie, školenia / koučing pre riadiacich marketingových pracovníkov pri tvorbe interného tímu, jeho rozširovaní, riadení, nastavení kompetencií a úloh, pri komunikácii a presadzovaní myšlienok s ostatnými oddeleniami vo firme,...
- ponúkame outsourcing jednotlivých častí marketingovej práce, alebo jej celku. Podľa potreby dočasne alebo dlhodobejšie pokryjeme chýbajúce časti, pomôžeme s budovaním marketingu ako celku,...
- outsourcing môže, a z dlhodobého hľadiska by aj mal, byť dočasný. Popri našej externej práci Vám „vychováme“ interného pracovníka (team), ktorý neskôr môže naplno prevziať agendu vedenia marketingu vo firme
-audit existujúcich komunikačných stratégií
- tvorba a realizácia komunikačných stratégií- návrh vhodných komunikačných kanálov, komunikačného mixu, návrh vhodného timingu a potrebných budgetov
- výber, koordinácia a hodnotenie agentúr (ATl, BTL, PR, Nákúp médií, Online,…)
- briefing agentúr, koordinácia procesu spolupráce s externými agentúrami, nastavenie komunikačných liniek klient-agentúra a medzi jednotlivými agentúramipracujúcimi pre klienta
- Brand building – tvorba značiek od základov - tvorba jedinečnej identity značiek, hľadanie unikátneho priestoru na trhu, hľadanie, rozvíjanie, vytváranie potrieb spotrebiteľov, konkurenčných výhod, emocionálnych a racionálnych benefitov…
- Brand repositioning – rozvíjanie, nastavenie existujúcich značiek, audit značiek, doladenie/prenastavenie pozicioningu značiek, redefinícia cieľových skupín, nastavenie komunikačnej stratégie,...
- vytvorenie, prenastavenie alebo rozvoj produktového portfólia (life cycle management)
- Správna stratégia (firemná, značková,…) musí vychádzať z VAŠICH konkrétnych potrieb, očakávaní, cieľov, predstáv, z VAŠEJ konkrétnej výnimočnosti, konkurenčných výhod… Preto najdôležitejším princípom úspešnej spolupráce je Aktívne načúvanie, ktoré sa prelína celou spoluprácou…
- otvorený dialóg, hlavne pri spoznávaní špecifík firmy jej produktov, konkurenčného prostredia ale aj pri nastavovaní cieľov je kľúčovým predpokladom k správne definovanej stratégii
- nikto nepozná Vašu firmu lepšie ako Vy a ak to tvrdí, s veľkou pravdepodobnosťou klame :-)

Princípy, ktorých sa držíme

Jednoduchosť a detail

V jednoduchosti je krása a v detaile dokonalosť. Detail napokon odlišuje výnimočné od priemerného. Kvapka vody - jednoduchá a dokonalá zároveň. Inšpirovala k viacerým prevratným inováciám, premietla sa do tvaru krídla, inšpirovala design v automobilovom priemysle. Jej krása spočíva v jej jednoduchosti, nekomplikovanosti ale pritom detailnom “prevedení”. Jednoduchá a napriek tomu, alebo práve preto, jedinečná. To je cieľom aj pri tvorbe značiek. Tvoriť jedinečné hodnoty, ktoré rozčeria ľudskú myseľ a emócie tak, ako kvapka ktorá dopadá na hladinu vody…

Vlastná cesta

Najúspešnejšia cesta je najčastejšie tá vlastná...
Byť prvý a odlišný je príťažlivé, uspokojujúce, zapamätateľné a často aj úspešné. Dejiny (a aj spotrebitelia) si pamätajú víťazov a inovátorov. Pomôžeme vám takúto cestu pre vašu značku / firmu hľadať, tvoriť a rozvíjať.

Pracujeme s nadšením a vášňou

Máme radosť z toho, keď iskrou v očiach "nakazíme" aj ostatných. Len to, čomu veríte a venujete sa tomu s nadšením a vášňou, prinesie skutočný úspech a dlhodobé hodnoty.

Profil

Marketing ako spôsob riadenia

Zakladateľ spoločnosti, Branislav Burák, pracuje v oblasti Marketingu viac ako 12 rokov. Jeho najdlhšie profesné pôsobenie bolo spojené so spoločnosťou Kofola, kde pracoval od roku 2003 až do roku 2011. V Kofole získal množstvo skúseností z rôznych pozícií a projektov, ktoré zastával a hlavne od inšpiratívnych ľudí, s ktorými mal možnosť pracovať.
V prvých dvoch rokoch zastával v slovenskej Kofole v Rajeckej Lesnej pozíciu Brand managera zodpovedného za uvedenie a riadenie značky Rajec. Od roku 2005 pracoval na pozícii Marketingového riaditeľa pre Slovensko, na ktorej mal na starosti budovanie a riadenie lokálneho marketingového tímu a riadenie slovenských marketingových a PR stratégií značiek Kofola, Rajec, Vinea, Jupík. V rokoch 2010 a 2011 zastával pozíciu marketingového riaditeľa spoločnosti Kofola Holding, kde zastrešoval a riadil marketingové a komunikačné stratégie, rozvíjal a budoval marketingové tímy vo všetkých krajinách, v ktorých spoločnosť Kofola pôsobí.
Pred pôsobením v spoločnosti Kofola, získaval marketingové skúsenosti v spoločnosti I.D.C. Holding a.s., pri značkách Figaro, Verbena, Horalky,…

Hlavné kariérne úspechy

Úspešné uvedenie a vybudovanie značky Rajec na slovenskom trhu (po necelých štyroch rokoch sa stala leadrom na trhu vôd v SR…)
Vytvorenie stabilného a výkonného marketingového tímu Kofoly SR, ktorý sa významne podpísal pod dlhodobý úspech a rýchly rast spoločnosti Kofola na slovenskom trhu.
Niekoľko manažérov z tohto tímu sa úspešne zaradilo do vyšších manažérskych pozícií v rámci spoločností skupiny Kofola. Neskôr svoju prácu s tímom aplikoval pri riadení Marketingového tímu v ostatných krajinách pôsobnosti spoločnosti Kofola.

Kontakt

Branislav Burák

Mobile: + 421 903 602 445, E-mail: brano.burak@brandon.sk